Telefon: 0 216 410 3707

Faaliyet Detay

Dava Açmadan Önce Neleri Bilmem Gerekir?

Dava Açmadan Önce Neleri Bilmem Gerekir?

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında kabul edilmiş, mahkeme dışı, etkin bir çözüm yoludur.

Arabuluculuk yöntemiyle bulunan çözüm doğrultusunda oluşturulan anlaşma, mahkeme kararı yerine geçer.

Arabuluculuğun amacı kimin kazanıp kimin kaybedeceğine karar vermek olmayıp, tarafların gereksinimleri doğrultusunda en uygun çözüm yolunu bulabilmektir.

Arabuluculuk yöntemiyle; ticari uyuşmazlıklar, işçi-işveren uyuşmazlıkları, tüketici uyuşmazlıkları, kira uyuşmazlıkları, aile uyuşmazlıkları çözülebilir.