Telefon: 0 216 410 3707

Dava Açmadan Önce Neleri Bilmem Gerekir?

Dava Açmadan Önce Neleri Bilmem Gerekir?

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İş akdinin feshi davaları
  • İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları
  • İşe iade davaları
  • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
  • Hizmet tespiti davaları
  • Sözleşmenin yorumlanması davaları
  • Sosyal sigorta davaları