Çalışma Alanlarımız

Şirketler Hukuku

_____________

Şirketler hukuku, ticari işler ile uğraşan, gerçek veya tüzel kişi niteliğine haiz olan kişilerin ilişkilerini düzenlemek üzere mevcut olan hukuk dalıdır...

Şirketler Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

_____________

Büromuz, işçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkilerinden oluşan uyuşmazlıkları düzenlemekle birlikte belirtilen ilişkiler...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Aile Hukuku

_____________

Aile hukuku kendi alanı içinde birçok dala ayrılan ve özel hukuk alanında önem arz eden bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır...

Aile Hukuku

Bilişim Hukuku

_____________

Bilişim hukuku genç bir hukuk dalı olması sebebiyle gelişmelerin takibi ve yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu açıdan yeni ve gelişimi süreklilik...

Bilişim Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

_____________

Fikri Mülkiyet hukukuna diğer hukuk dalları ile karşılaştırıldığında (sui generis) nevi şahsına münhasır bir yapıya sahiptir. Bu noktada fikri...

Fikri Mülkiyet Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

_____________

Gayrimenkul hukuku Eşya hukuku bünyesinde yer alan, taşınmazlara yönelik hukuki işlemler için mevcut olan hukuk dalıdır...

Gayrimenkul Hukuku

İcra Ve İflas Hukuku

_____________

İcra İflas hukuku son yıllarda fazlaca değişikliklerin yapılmasından kaynaklı olarak, güncel olarak takip edilmesi elzem hukuk dallarından...

İcra Ve İflas Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması

_____________

Kişisel veriler kapsamında mevcut yürürlükte olan kanundan evvel 2010 yılında Kişisel Verilerin Korunması Anayasa ile de güvence altına...

Kişisel Verilerin Korunması

Sigorta Hukuku

_____________

Türk hukukunda sigortaya ilişkin yasal düzenlemeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda ve 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununda düzenlenmiş bulunmak...

Sigorta Hukuku

Vergi Hukuku

_____________

Vergi hukuku alanında mevcut olan mevzuatlara hakim olan avukatlar tarafından müvekkiller yönlendirilmekte, süreç takip edilmektedir...

Vergi Hukuku

Vatandaşlık Hukuku

_____________

Vatandaşlık hukukuna ilişkin iş, işlem ve uyuşmazlıklar hakkında müvekkillere hukuki destek...

Vatandaşlık Hukuku

Tüketici Hukuku

_____________

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında olan tüm konular üzerinde hukuki danışmanlık hizmeti...

Tüketici Hukuku

Uluslar Arası Ticaret Hukuku

_____________

Uluslararası Ticaret Hukuku, birçok teknik detay içeren ve uluslararası hukuk mevzuatlarına bağlı olan kapsamlı bir hukuk dalı olarak karşımıza...

Uluslar Arası Ticaret Hukuku

Menü

İletişim